UUS PÄEV LUUAKSE
IDAKAARES 

Eesti 2008, 83 min

Piirid ei erista mitte ainult riike ja rahvaid. Piirid eksisteerivad ka erinevate kultuuride ja religioonide vahel. Tihti on just religioossed-kultuurilised areaalid palju laiemad territoriaalsetest. Harvad on aga juhused, kus sellist puhvri rolli mängib terve etniline rahvakild.
Kuidas elab rahvas, nimetatud setodeks, ühise Euroopa idapiiril? Piiril, mis tinglikult jagab kaheks ortodoksse ida ja katoliiklik-luterliku lääne, aga tegelikult lõikab traataia ja kontrollpunktidega pooleks rahva põlise maa, kus aastasadade jooksul on elatud.
Olles sunnitud vastu võtma apostliku õigeusu, jäid nad oma keele ja kultuuriga võõrasteks ehk tšuudideks (tšužie) venelastele. Samal ajal arenes eesti rahva kultuur ja keel luterluse mõjuvõimu all teises suunas ja nii jäid setod võõraks ka emamaale ja eestlastele. Nimetuse "setod" sai see rahvas alles 19. sajandi keskpaiku. Setodel pole kirjakeelt, rahva ajalugu kannab suuline mälu. Kas ka niisugusel mälul on oma piir? Kui kaua tahavad mäletada praegused lapsed ja tulevased põlved?
Piir, millest jutustab film, ei ole ainult geopoliitiline jõujoon. See on kui "kontrolljoon" kahe erineva maailmakäsitluse vahel, mis samaaegselt ühendab ja lahutab sealseid rahvaid.
Tänu tihedale suhtlemisele setode ja venelaste vahel on tekkinud unikaalne mälu, mis on tänapäeva kaasa võtnud rea kombeid ja uskumusi eestlaste muinasaegadest. Filmis näeme selle mälu transformeerumist tänapäeva, kus segunedes vene õigeusuga on tekkinud uus omalaadne subkultuur – piirikultuur.
Nii elab rahvas kahe võimu ja vaimu vahel tänase Euroopa Liidu idakaares, luues uut päeva nii setodele kui ka Euroopale. 

REŽ: Peeter Brambat
Sts/Scr: Peeter Brambat, Timo Peltonen, Op/Cam: Timo Peltonen, Muusika/Music: Tõnu Kõrvits, Mont/Ed: Kalle Käärik, Tootja/Prod: Ad Oculos Film (Peeter Brambat), Format: video, Keel/Language: eesti / Estonian

ESMASPÄEV, 11.08
18:00

Lisa kommentaar         Loe kommentaare

 

 
prg. mart kalmo